Meddelandet som du skickade till listan tp-sv väntar på godkännande av moderatorn.

tp-sv-bounces@listor.tp-sv.se tp-sv-bounces@listor.tp-sv.se
Mar 26 Apr 2011 16:01:35 CEST


Du skickade ett e-postbrev till 'tp-sv' med ämnet

    Re: Old times

Det hålls tills vidare tillbaka tills moderatorn kan läsa det för att
godkänna eller avslå det.

Anledningen till att brevet hålls tillbaka är:

    Meddelande från icke-medlem till en lista för bara medlemmar.  

Antingen kommer ditt e-postbrev att skickas ut på listan eller också
får du det i retur med en förklaring till varför det inte skickades
ut. Önskar du att dra tillbaka ditt e-postbrev, gå in på följande URL:

    http://listor.tp-sv.se/cgi-bin/mailman/confirm/tp-sv/f1468306d0b0f4f1967a7031c73f5319532b8244Maggiori informazioni sulla lista tp